Wednesday, April 20, 2011

श्री क्षेत्र पिठापूर येथे कसे जावे? याबद्दल मार्गदर्शन
HOW TO REACH PITHAPUR?
RAILWAY TIME-TABLE FOR PITHAPUR IN MARATHI
पिठापूर येथे जाण्यासाठी रेल्वेमार्गाची माहिती
पिठापूरला जाण्यासाठी रेल्वेमार्गाने"सामलकोट"आंध्रप्रदेश या जंक्शनवर उतरावे.
सामलकोटला जाणारया व येणारया  "रेल्वे गाडया"


योग्य माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे तरी रिझर्वेशन करण्याआधि रेल्वे विभागकडून खात्री करून घ्यावी.
TO SEE THE RAILWAY TIME TABLE OF PITHAPUR IN TABULAR FORM,CLICK HERE.
पिठापूर रेल्वे वेळापत्रक टेबलच्या स्वरूपात पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
क्र.
गाडीचे नाव
गाडी नंबर
गाडी सुटण्याचे ठिकाण व वेळ
गाडी पोहोचण्याचे ठिकाण व वेळ
कोणत्या जिल्ह्यासाठी उपयुक्त

1) मुंबई-भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस(सामलकोट पर्यंत टिकीट काढणे,मार्ग-पुणे,सोलापूर-सिकंदराबाद,विजयवाडा,राजमुंद्री-सामलकोट)
11019 मुंबईवरून रोज दुपारी ३:१० वाजता व्ही.टी.स्टेशनवरून सुटते.
दुसरया दिवशी ५:२०ला(सायंकाळी) सामलकोटला पोहोचते.
मुंबई,रायगड,पुणे,अहमदनगर,
सोलापूर,बीड,
उस्मानाबाद

2) भुवनेश्वर-मुंबई कोणार्क एक्सप्रेस(टिकीट सामलकोट येथून काढणे) प्रवास-२६ तास

11020 सामलकोट येथून रोज रात्री १२:५६ वा.सुटते
पुण्याला रात्री ११:३० वाजता व मुंबईला पहाटे ३:३०(दुसरया दिवशी)पोहोचते.
मुंबई,रायगड,पुणे,अहमदनगर,
सोलापूर,बीड,
उस्मानाबाद

3) मनमाड-विशाखापट्टनम काकीनाडा टाऊन एक्सप्रेस,(मार्ग-औरंगाबाद-परभणी-बिदर-सिकंदराबाद-विजयवाडा-राजमुंद्री-सामलकोट)
11405 दर गुरुवारी व रविवारी संध्याकाळी ७:०० वाजता मनमाड येथून निघते
दुसरया दिवशी संध्याकाळी ७:४० वाजता सामलकोट येथे पोहोचते.
नाशिक,धुळे,जळगाव,नंदूरबार,मराठवाडा,नगर.

4) विशाखापट्टनम-मनमाड एक्सप्रेस,(मार्ग- सामलकोट-राजमुंद्री-विजयवाडा-सिकंदराबाद-बिदर-परभणी-औरंगाबाद)
11406 दर बुधवारी व शनिवारी सकाळी ६:१५ वाजता काकीनाडा येथून सुटते.
दुसरया दिवशी सकाळी ७:३० वाजता मनमाड येथे पोहोचते.
नाशिक,धुळे,जळगाव,नंदूरबार,मराठवाडा,नगर.

5) मनमाड-काकिनाडा टाऊन एक्सप्रेस(मार्ग-औरंगाबाद,जालना,परभणी,बिदर,सिकंदराबाद,राजमुंद्री,सामलकोट)
17205 फक्त दर मंगळवारी संध्याकळी ७:०० वाजता मनमाड येथून निघते.
दुसरया दिवशी संध्याकाळी ७:४० ला सामलकोटला पोहोचते.
नाशिक,धुळे,जळगाव,नंदूरबार,मराठवाडा,नगर
6) काकिनाडा टाऊन-मनमाड एक्सप्रेस(मार्ग-सामलकोट-विजयवाडा-सिकंदराबाद-बिदर-परभणी-औरंगाबाद)
17206 फक्त दर सोमवारी सकाळी ६:१५ वाजता काकिनाडा येथून निघते.
दुसरया दिवशी सकाळी ७:३० ला मनमाडला पोहोचते.
नाशिक,धुळे,जळगाव,नंदूरबार,मराठवाडा,नगर
7) भावनगर-काकिनाडा टाऊन एक्सप्रेस(मार्ग-भावनगर,वसई,कल्याण,पुणे,सोलापूर,सिकंदराबाद,विजयवाडा,सामलकॊट)
17206 फक्त दर शनिवारी पहाटे ४:१०वा.भावनगर येथून निघते.संध्या ७:४० कल्य़ाण,रात्री १०:३० पुणे)
सामलकोटला रविवारी संध्याकाळी ८:५० वाजता पोहोचते.
पुणे,मुंबई,सोलापूर,उस्मानाबाद,रायगड

8) काकिनाडा टाऊन-भावनगर एक्सप्रेस(काकिनाडा-सामलकोट-राजमुंद्री-विजयवाडा,सिकंदराबाद-सोलापूर-पुणे-कल्याण)
17204 फक्त दर गुरुवारी पहाटे ४:०० वाजता काकिनाडा येथून निघते.
दुसरया दिवशी शुक्रवारी पुणे येथे पहाटे २:०० वाजता व कल्याणला ५ वाजता पोहोचते.
पुणे,मुंबई,सोलापूर,उस्मानाबाद,रायगड

9) ओखा-पुरी एक्सप्रेस(मार्ग-राजकोट-अहमदाबाद-सुरत-नंदूरबार-जळगाव-भूसावळ-अकोला-वर्धा-विजयवाडा-सामलकोट)
18402 फक्त दर बुधवारी द्वारका येथून सकाळी ७:१५ वा.निघते.
सामलकोटला रात्री ११:०० वाजता पोहोचते.
धुळे,जळगाव,नंदूरबार,भूसावळ,विदर्भासाठी.

10) पुरी-ओखा एक्सप्रेस(पुरी-सामलकोट-वर्धा-भूसावळ-जळगाव-नंदूरबार)(पूरी येथून गाडी रविवारी सकाळी ८:४५ला निघते.
18401 फक्त दर रविवारी रात्री ८:०० वाजता सामलकोट येथून निघते.
भूसावळ येथे सोमवारी दुपारी ४:०० वाजता पोहोचते.
धुळे,जळगाव,नंदूरबार,भूसावळ,विदर्भासाठी.

11) दक्षिण एक्सप्रेस(मार्ग-दिल्ली-भोपाळ-नागपूर-काझिपेठ-विजयवाडा-सामलकोट)
12722 रोज रात्री १०:३० वाजता दिल्ली येथून निघते.
तिसरया दिवशी सकाळी १०:३० वाजता सामलकोटला पोहोचते.
चंद्रपूर,नागपूर,सेवाग्राम,विदर्भ.