Friday, June 10, 2011

॥श्री व्यंकटेश करुणाष्टक॥

॥श्री व्यंकटेश करुणाष्टक॥


तु भक्तवत्सल कृपाधन पंकजाक्षा।
तारी विभो झडकरी न करी अपेक्षा।
आधार एकची तुझा मजला गिरीशा।
आलो तुला शरण मी प्रभु व्यंकटेशा॥१॥


केले नसे स्तवन मी कधी भक्तीभावे।
कैसा अगाध महिमा मज तो न ठावे।
राखा करोनी करुणा मतीमंद दासा।
आलो तुला शरण मी प्रभु व्यंकटेशा॥२॥


कामांद्री षड्रीपु मला छळताती देवा।
होई असह्य मजला छळ वासुदेवा।
सांभाळ व्यंकटपते पतीता परेशा।
आलो तुला शरण मी प्रभु व्यंकटेशा॥३॥


वाटे मनी निशदिनी तुज आळवावे।
चित्ती तुझे स्वरूप सुंदर साठवावे।
देवोनी दर्शन मला पुरवा मनिषा।
आलो तुला शरण मी प्रभु व्यंकटेशा॥४॥


मी वंदिले न भगवंत जनपुण्यराशी।
कि अर्चिले नच कधी तुझीया पदासी।
देवा नसो मम मनी विषयभिलाषा।
आलो तुला शरण मी प्रभु व्यंकटेशा॥५॥


मी हिनदिन भगवंत बहु पातकी रे।
भ्यालो मनी प्रभुवरा नरकासी बा रे।
त्राता दुजा कुणी नसे तुजवीण ईशा।
आलो तुला शरण मी प्रभु व्यंकटेशा॥६॥


चिंता निरंतर मला छळीते अनंता।
भासे भयंकर भवानध्दीया मुकुंदा।
चौ~यांशी योनी चुकवी सुखवी सुरेशा।
आलो तुला शरण मी प्रभु व्यंकटेशा॥७॥


द्यावे मला अभयदान तुवा दयाळा।
ठेवा वरदहस्त त्वरे कृपाळा।
ही एक सत्वर करी परिपुर्ण आशा।
आलो तुला शरण मी प्रभु व्यंकटेशा॥८॥